TRGOVAČKO I STEČAJNO PRAVO

Sastav i priprema dokumentacije, te zastupanje u pravnim stvarima vezanima za trgovačka društva i stečaj

  • Pripremanje i sastavljanje dokumentacije za osnivanje trgovačkog društva
  • Pripremanje i sastavljanje dokumentacije kod statusnih promjena trgovačkih društava
  • Sastav i podnošenje prijedloga za otvaranje stečajnog postupka
  • Sastav i podnošenje prijava potraživanja u stečajnim postupcima
  • Zastupanje u stečajnim postupcima