KAZNENO I PREKRŠAJNO PRAVO

Zastupanje i obrana pred sudovima i upravnim tijelima u kaznenim i prekršajnim postupcima

  • Obrana u istražnim postupcima, kao i u kaznenim postupcima nakon podizanja optužnice
  • Zastupanje oštećenika u kaznenim postupcima, te sastavljanje i podnošenje kaznenih prijava
  • Obrana u prekršajnim postupcima pred prekršajnim sudom i upravnim tijelima