PRAVNO PREVOĐENJE

Kao stalni sudski tumač za talijanski i njemački jezik odvjetnica Sabina Jovanov pruža usluge pismenog i usmenog prevođenja u pravnim stvarima

  • Prijevodi ugovora, sporazuma, nagodbi, te drugih privatnih i javnih isprava
  • Prijevodi inozemnih i domaćih sudskih odluka, te odluka inozemnih i domaćih upravnih tijela
  • Prijevodi pismena i drugih isprava inozemnih i domaćih sudova, te pismena i drugih isprava inozemnih i domaćih upravnih tijela
  • Usmeno prevođenje na sudskim raspravama, kao i pred drugim upravnim tijelima