STVARNO I ZEMLJIŠNOKNJIŽNO PRAVO

Savjetovanje, sastavljanje ugovora, te zastupanje u parnicama vezanima za imovinskopravne odnose

  • Izvidi stanja nekretnina u katastru i u zemljišnim knjigama
  • Sastavljanje i savjetovanje u svezi ugovora o stjecanju/opterećenju nekretnina
  • Savjetovanje i zastupanje pri upisu stvarnih prava u zemljišne knjige
  • Upis promjena podataka u zemljišnim knjigama
  • Zastupanje u sporovima koji se tiču nekretnina/prava na nekretninama
  • Sastav ugovora o zakupu i najmu
  • Rješavanje vlasničkopravnih odnosa